{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی و آمار (2) 1397/02/4

نمونه سوال امتحانی نوبت دوم ریاضی و آمار (2) یازدهم انسانی | آمادگی خرداد 97

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نمونه سوال امتحانی نوبت دوم ریاضی و آمار (2) یازدهم انسانی | آمادگی خرداد 97
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون نوبت دوم
بازدید : 21848
ثبت شده در 1397/02/4