1397/1/29

آزمون مداد کاغذی ریاضی پنجم دبستان شهید رحمت ا...یعقوبی | فصل 1 تا 6

ریاضی پنجم دبستان خراسان جنوبی قائنات شهید رحمت ا...یعقوبی فروردین 97

مباحث :
فصل 1: عدد نویسی و الگوها
فصل 2: کسر
فصل 3: نسبت، تناسب و درصد
فصل 4: تقارن و چند ضلعی ها
فصل 5: عددهای اعشاری
فصل 6: اندازه گیری

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 4
نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 2092
بروزرسانی شده در 1397/1/29