1397/1/22

جزوه زیست شناسی (2) یازدهم رشته تجربی | فصل هشتم - تولید مثل نهاندانگان

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی فروردین 97

مباحث :
** فصل هشتم- تولید مثل نهاندانگان
گفتار 1: تولید مثل غیر جنسی
گفتار 2: تولید مثل جنسی
گفتار 3: از یاخته تخم تا گیاه

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 27
نوع آزمون : کتاب، تحقیق، جزوه و درسنامه
بازدید : 2930
ثبت شده در 1397/1/22