{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی (2) 1396/12/20

ارزشیابی تکوینی ریاضی (2) یازدهم رشته تجربی دبیرستان پاسداران | فصل 4 و 5

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی ریاضی (2) قزوین ناحیه 1 قزوین پاسداران بهمن 97

مباحث :
** فصل چهارم- مثلثات
درس 1: واحدهای اندازه گیری زاویه
درس 2: روابط تکمیلی بین نسبت‌های مثلثاتی
درس 3: توابع مثلثاتی
** فصل پنجم- توابع نمایی و لگاریتمی
درس 1: تابع نمایی و ویژگی‌های آن
درس 2: تابع لگاریتمی و ویژگی‌های آن

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

ارزشیابی تکوینی ریاضی (2) یازدهم رشته تجربی دبیرستان پاسداران | فصل 4 و 5
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 1511
ثبت شده در 1396/12/20