{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (2) 1396/12/8

موقعیت نسبی لکۀ زرد و نقطۀ کور در چشم

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2) آبان 97

طرز قرارگیری و موقعیت صحیح چشم در انسان


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

موقعیت نسبی لکۀ زرد و نقطۀ کور در چشم
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 6

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : جزوه و درسنامه
بازدید : 873
ثبت شده در 1396/12/8