{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی (2) 1396/12/3

امتحان مستمر ریاضی (2) تجربی یازدهم رشته تجربی دبیرستان شهید مرتضی باریک بین | فصل 3 و 4

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی ریاضی (2) قزوین ناحیه 1 قزوین شهید مرتضی باریک بین دی 97

مباحث :
درس 3: اعمال جبری روی توابع
** فصل چهارم- مثلثات
درس 1: واحدهای اندازه گیری زاویه
درس 2: روابط تکمیلی بین نسبت‌های مثلثاتی

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

امتحان مستمر ریاضی (2) تجربی یازدهم رشته تجربی دبیرستان شهید مرتضی باریک بین | فصل 3 و 4
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 1278
ثبت شده در 1396/12/3