{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (2) 1396/12/3

جزوه جمع‌بندی زیست شناسی (2) پایه یازدهم رشته تجربی | تقسیم میوز و میتوز

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2) بهمن 97

گفتار 2: میتوز
گفتار 3: میوز و تولید مثل جنسی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

جزوه جمع‌بندی زیست شناسی (2) پایه یازدهم رشته تجربی | تقسیم میوز و میتوز
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 5

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : جزوه و درسنامه
بازدید : 4456
ثبت شده در 1396/12/3