1397/4/9

سوالات و پاسخ تشریحی آزمون‌های پایه یازدهم انسانی کانون فرهنگی آموزش سال 97-96 | پروژه 1 تا پروژه 7

فراگیر دروس تخصصی یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی 97

شامل سوالات و پاسخ تشریحی:
- آزمون 7 مهر 96 (تعیین سطح) کانون با پاسخ کلیدی و تشریحی
- آزمون 21 مهر 96 کانون با پاسخ کلیدی و تشریحی
- آزمون 5 آبان 96 کانون با پاسخ کلیدی و تشریحی
- آزمون 19 آبان 96 کانون با پاسخ کلیدی و تشریحی
- آزمون 3 آذر 96 کانون با پاسخ کلیدی و تشریحی
- آزمون 17 آذر 96 کانون با پاسخ کلیدی و تشریحی
- آزمون 1 دی 96 کانون با پاسخ کلیدی و تشریحی
- آزمون 22 دی 96 کانون با پاسخ کلیدی و تشریحی
- آزمون 6 بهمن 96 کانون با پاسخ کلیدی و تشریحی
- آزمون 20 بهمن 96 کانون با پاسخ کلیدی و تشریحی
- آزمون 4 اسفند 96 کانون با پاسخ کلیدی و تشریحی
- آزمون 18 اسفند 96 کانون با پاسخ کلیدی و تشریحی
- آزمون 7 فروردین 97 کانون با پاسخ کلیدی و تشریحی
- آزمون 17 فروردین 97 کانون با پاسخ کلیدی و تشریحی
- آزمون 31 فروردین 97 کانون با پاسخ کلیدی و تشریحی
- آزمون 14 اردیبهشت 97 کانون با پاسخ کلیدی و تشریحی

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 707
نوع آزمون : آزمون پیشرفت تحصیلی
بازدید : 1721
بروزرسانی شده در 1397/4/9