1397/4/9

سوالات و پاسخ تشریحی آزمون‌های پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم تجربی گزینۀ دو سال 97-96 | مرحلۀ 1 تا مرحلۀ 10

فراگیر دروس تخصصی یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی اردیبهشت 97

شامل:
سوالات و پاسخ تشریحی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم تجربی گزینۀ دو | مرحله 1: 21 مهر 96
سوالات و پاسخ تشریحی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم تجربی گزینۀ دو | مرحله 2: 12 آبان 96
سوالات و پاسخ تشریحی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم تجربی گزینۀ دو | مرحله 3: 3 آذر 96
سوالات و پاسخ تشریحی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم تجربی گزینۀ دو | مرحله 4: 24 آذر 96
سوالات و پاسخ تشریحی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم تجربی گزینۀ دو | مرحله 5: 29 دی 96
سوالات و پاسخ تشریحی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم تجربی گزینۀ دو | مرحله 6: 27 بهمن 96
سوالات و پاسخ تشریحی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم تجربی گزینۀ دو | مرحله 7: 18 اسفند 97
سوالات و پاسخ تشریحی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم تجربی گزینۀ دو | مرحله 8: 17 فروردین 97
سوالات و پاسخ تشریحی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم تجربی گزینۀ دو | مرحله 9: 31 فروردین 97
سوالات و پاسخ تشریحی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه یازدهم تجربی گزینۀ دو | مرحله 10: 14 اردیبهشت 97

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 431
نوع آزمون : آزمون پیشرفت تحصیلی
بازدید : 6764
بروزرسانی شده در 1397/4/9