{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (2) 1396/09/16

نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی (2) یازدهم رشته تجربی | فصل سوم: دستگاه حرکتی (گفتار 1 و 2)

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2) آذر

مباحث :
** فصل سوم: دستگاه حرکتی
گفتار 1: استخوانها و اسکلت
گفتار 2: ماهیچه و حرکت


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی (2) یازدهم رشته تجربی | فصل سوم: دستگاه حرکتی (گفتار 1 و 2)
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 4354
ثبت شده در 1396/09/16