1396/9/16

امتحان تستی زیست شناسی (2) یازدهم رشته تجربی | فصل 1 و 2 و 3

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی آذر

مباحث :
** فصل اول: تنظیم عصبی
گفتار 1: یاخته‌های بافت عصبی
گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی
** فصل دوم: حواس
گفتار 1: گیرنده‌های حسی
گفتار 2: حواس ویژه
گفتار 3: گیرنده‌های حسی جانوران
** فصل سوم: دستگاه حرکتی
گفتار 1: استخوانها و اسکلت
گفتار 2: ماهیچه و حرکت

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2
نوع آزمون : سوالات تستی
بازدید : 1558
ثبت شده در 1396/9/16