1396/9/2

امتحان زیست شناسی (2) یازدهم رشته تجربی | فصل اول: تنظیم عصبی

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی مازندران بابل سبحان مهر 97

مباحث :
** فصل اول: تنظیم عصبی
گفتار 1: یاخته‌های بافت عصبی
گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی


لطفا از انتشار مجدد این فایل ها در فضای مجازی خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

لطفا از انتشار مجدد این فایل ها در فضای مجازی خودداری کنید.

نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 610
ثبت شده در 1396/9/2