{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

1396/08/27

نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی (2) یازدهم| فصل هشتم: تولید مثل نهاندانگان

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2) فروردین 97

مباحث :
** فصل هشتم: تولید مثل نهاندانگان
گفتار 1: تولید مثل غیر جنسی
گفتار 2: تولید مثل جنسی
گفتار 3: از یاخته تخم تا گیاه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 1

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 13362
ثبت شده در 1396/08/27