{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (2) 1396/08/27

نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی (2) یازدهم |فصل ششم: تقسیم یاخته

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2) بهمن 97

مباحث :
** فصل ششم: تقسیم یاخته
گفتار 1: کروموزوم
گفتار 2: میتوز
گفتار 3: میوز و تولیدمثل جنسی

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی (2) یازدهم |فصل ششم: تقسیم یاخته
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 1

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 14273
ثبت شده در 1396/08/27