1396/8/1

جزوۀ گرامر کامل زمان ها در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی اردیبهشت

مباحث :
Lesson1: Saving Nature
Lesson2: Wonders of Creation
Lesson3: Value of Knowledge
Lesson4: Traveling the World
✔️جزوه آموزش #زبان

✔️نکات کلیدی زبان

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 5
نوع آزمون : کتاب، تحقیق، جزوه و درسنامه
بازدید : 960
ثبت شده در 1396/8/1