1396/7/28

آزمونک شیمی (1) دهم رشته رياضی و تجربی | فصل اول: تا ابتدای شمارش ذره

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی مهر 97

مباحث :
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی
تا ابتدای شمارش ذره(mol)

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 1
نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 1261
ثبت شده در 1396/7/28