1396/7/11

جزوۀ آموزشی فیزیک (2) یازدهم رشته رياضی دوره دوم متوسطه- نظری | فصل 2- جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی بهمن

مباحث :
فصل 2- جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 15
نوع آزمون : کتاب، تحقیق، جزوه و درسنامه
بازدید : 369
ثبت شده در 1396/7/11