{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آزمون سراسری هنر 1393/11/4

سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر - کنکور 1386

دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری علوم تجربی آزمون سراسری هنر

این آزمون شامل سوالات کنکور سراسری رشته هنر در سال 1386 و پاسخ نامه کلیدی آن است.
برای دسترسی به سوالات آزمون سراسری رشته هنر و پاسخ تحلیلی آنها در 10 سال گذشته از منوی آزمون سراسری، رشته هنر استفاده کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون سراسری رشته هنر - کنکور 1386
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 22

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون کنکور سراسری
بازدید : 9339
ثبت شده در 1393/11/4