1396/3/14

تمرین ریاضی (1) دهم رشته رياضی و تجربی | دنباله های حسابی و هندسی و عبارت های جبری

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3
نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 968
ثبت شده در 1396/3/14