1396/3/8

تمرین ریاضي نهم | فصل چهارم: توان و ريشه

ریاضی نهم دوره اول متوسطه آذر

مباحث :
فصل چهارم: توان و ريشه
درس 1: توان صحيح
درس 2: نماد علمي
درس 3: ريشه گيري
درس 4: جمع و تفريق راديكال‌ها

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2
نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 778
ثبت شده در 1396/3/8