1396/2/26

درسنامه فيزيک (1) دهم رشته رياضی و تجربی - اثر دما بر طول، سطح و حجم، انبساط غیرعادی آب

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 4
نوع آزمون : پیک آدینه
بازدید : 762
ثبت شده در 1396/2/26