1397/6/4

آزمون تستی شیمی (1) دهم رشته رياضی و تجربی با پاسخ | فصل اول: صفحه 1 تا 15

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی مهر

فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی
- عنصرها چگونه پدید آمدند؟
- آیا همه اتم های یک عنصر پایدارند؟
- تکنسیم، نخستین عنصر ساخت بشر
- طبقه بندی عنصرها
- جرم اتمی عنصرها

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2
نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 2461
بروزرسانی شده در 1397/6/4