1397/5/27

آزمونک تستی فيزيک (1) دهم رشته رياضی و تجربی با پاسخ تشریحی | فصل 4: دما و گرما

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی بهمن

آزمونک تستی فيزيک (1) دهم رشته رياضی و تجربی با پاسخ تشریحی | فصل 4: دما و گرما

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2
نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 2640
بروزرسانی شده در 1397/5/27