گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1402/08/29

طرح درس روزانه‌ی تقریب دوم دبستان

دبستان دوم ریاضی خوزستان بندر ماهشهر امید امام آبان 1402

این طرح درس مربوط به بخش «تقریب بزن» صفحه ی 30 کتاب ریاضی دوم می باشد که هدف آن، آموزش تقریب عددهای دو رقمی می باشد.
اهداف جزئی:
1- پیدا کردن عددهای با مضارب ده ـ دهی قبل و بعد عدد دو رقمی
2- انجام تقریب در اعداد دو رقمی
اهداف رفتاری:
پس از پایان درس از دانش آموزان انتظار می رود بتوانند:
1- عددهای با مضارب ده ـ دهی قبل و بعد عدد دو رقمی را پیدا کنند.
2- تقریب در اعداد دو رقمی را انجام دهند.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

طرح درس روزانه‌ی تقریب دوم دبستان
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : طرح درس
بازدید : 2956
ثبت شده در 1402/08/29