{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

شیمی (3) 1402/06/17

طرح درس روزانه شیمی سال دوازدهم | کلویید و سوسپانسیون

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی شیمی (3) همدان ملایر پانزده خرداد مهر 1402

آشنا شدن دانش آموزان با:
- انواع مخلوط ها
- مخلوط همگن و ناهمگن
- محلول
- کلویید
- سوسپانسیون
- وِیژگیهای کلویید
- ویژگیهای سوسپانسیون

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

طرح درس روزانه شیمی سال دوازدهم | کلویید و سوسپانسیون
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : طرح درس
بازدید : 124
ثبت شده در 1402/06/17