{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم و فنون ادبی (3) 1402/05/26

آزمون شبه نهایی درس علوم و فنون ادبی سال دوازدهم | شهریور 1402

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی علوم و فنون ادبی (3) اصفهان زواره شهید دكتر بهشتی شهریور 1402

آزمون شبه نهایـی علوم و فنون ادبی 3 ، شهـریورمـاه 1402 ، همـراه بـا پاسخـنامۀ تشریحـی

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

آزمون شبه نهایی درس علوم و فنون ادبی سال دوازدهم | شهریور 1402
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 6

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون نوبت دوم
بازدید : 176
ثبت شده در 1402/05/26