{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی (3) 1402/05/21

آزمون شـبه نهـایی شهـریـور 1402 | درس فـارسـی 3 پـایـۀ دوازدهـم

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی فارسی (3) اصفهان زواره شهید دكتر بهشتی شهریور 1402

امتحـان شـبه نهـایـی فـارسـی 3 ، پـایـۀ دوازدهــم ، شهــریورمـاه 1402 ، همـراه بـا پـاسخــنامـۀ تشـریحــی

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

آزمون شـبه نهـایی شهـریـور 1402 | درس فـارسـی 3 پـایـۀ دوازدهـم
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 6

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون نوبت دوم
بازدید : 280
بروزرسانی شده در 1402/05/21