{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (3) 1402/02/15

امتحان سه نما زیست شناسی (3) دوازدهم هماهنگ کشوری | اردیبهشت 1402

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3) اردیبهشت 1402

امتحان سه نما زیست شناسی (3) دوازدهم هماهنگ کشوری | اردیبهشت 1402
به همراه پاسخ تشریحی سوالات در انتهای برگه

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

امتحان سه نما زیست شناسی (3) دوازدهم هماهنگ کشوری | اردیبهشت 1402
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 7

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون نوبت دوم
بازدید : 2589
ثبت شده در 1402/02/15