{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی 1401/12/1

کاربرگ تکلیف فارسی سوم دبستان راشد | درس 17: چشم‌های آسمان

دبستان سوم فارسی خراسان رضوی زاوه راشد فروردین 1402

کاربرگ تکلیف فارسی سوم دبستان راشد | درس 17: چشم‌های آسمان
مبتنی بر فعالیت یادگیری کلاس درس
مناسب جهت تشخیص کلمات درسی
مناسب جهت چاپ و در اختیار دانش آموزان

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

کاربرگ تکلیف فارسی سوم دبستان راشد | درس 17: چشم‌های آسمان
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 4

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : تکلیف و پیک آدینه
بازدید : 493
ثبت شده در 1401/12/1
علی رجبی