{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1401/11/27

آزمون نوبت اول ریاضی پایه‌ی ششم دبستان شهید صدر | دی 1401

دبستان ششم ریاضی فارس سده شهید صدر دی 1401

معلم موافق رایگان بودن است.

سوالات آزمون نوبت اول ریاضی ششم دبستان شهید صدر | دی 1401. استان فارس ، اداره آموزش و پرورش منطقه سده


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

آزمون نوبت اول ریاضی پایه‌ی ششم دبستان شهید صدر | دی 1401
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون نوبت اول
بازدید : 466
ثبت شده در 1401/11/27