{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

آموزش و پرورش استان مازندران صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان مازندران در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان مازندران

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1396 خرداد 1395 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1394

آزمون پیشرفت تحصیلی

فروردین 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1400 دی 1399 خرداد 1398 تیر 1398 مرداد 1398 شهریور 1398 دی 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

خرداد 1400 تیر 1399 تیر 1396 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97
مدارس آموزش و پرورش استان مازندران