{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_بهمن #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

آموزش و پرورش استان کرمان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان کرمان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان کرمان

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1396 خرداد 1394 اردیبهشت 1392

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1400 اردیبهشت 1398 خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97
مدارس آموزش و پرورش استان کرمان