آموزش و پرورش استان شهرستان‌های تهران صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان شهرستان‌های تهران در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان شهرستان‌های تهران

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1396 خرداد 1395 خرداد 1394

آزمون پیشرفت تحصیلی

آذر 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1399 خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1399 خرداد 1397
مدارس آموزش و پرورش استان شهرستان‌های تهران