{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

آموزش و پرورش استان سمنان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان سمنان در گاما

نواحی آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان سمنان
سمنان شاهرود دامغان گرمسار سرخه مهدیشهر آرادان میامی بسطام بیارجمند امیرآباد
نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان سمنان

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

خرداد 1395 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1400 اردیبهشت 1398 خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1399 تیر 1396 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397
مدارس آموزش و پرورش استان سمنان
آخرین عددی که در غربال 1 تا 100 خط می خورد چیست؟
توسط روناک میرزاباقریان در 6 بهمن
اگر مجموع دو عدد اول برابر 49 باشد عدد بزرگتر ______است.
توسط روناک میرزاباقریان در 6 بهمن
ممنون میشم پاسخ دهید....
توسط زهرا نوزری در 6 بهمن
انرژی جنبشی چند برابر ؟؟
توسط فاطمه ترکی زاده در 6 بهمن