{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آموزش و پرورش استان قم صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان قم در گاما

نواحی آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان قم
ناحیه 1 قم ناحیه 2 قم ناحیه 3 قم ناحیه 4 قم کهک جعفریه خلجستان
نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان قم

آزمون پیشرفت تحصیلی

دی 93

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1393

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

اردیبهشت 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1402 خرداد 1401 خرداد 1400 شهریور 1400 اردیبهشت 1398 خرداد 1398 مرداد 1398 شهریور 1398 خرداد 1397 مرداد 1397 خرداد 1396 دی 1396 خرداد 1395 شهریور 1395 دی 1395 دی 1394

آزمون پیشرفت تحصیلی

آذر 1394

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1401 مرداد 1400 تیر 1399 تیر 1396 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96 دی 1395

آزمون پیشرفت تحصیلی

اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399

آزمون هماهنگ نوبت دوم

فروردین 1402
مدارس آموزش و پرورش استان قم
مجموعه های برابر را توضیح دهید
توسط مبین دوستی در 10 مهر
مجموعه رو توضیح میشه بدید؟
توسط مبین دوستی در 10 مهر
سوال جالب برای سر کلاس اقتصاد
توسط سارینا ممبینی در 10 مهر
کتاب کار ششم..........
توسط دیانا قادری در 9 مهر