آموزش و پرورش استان گیلان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان گیلان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان گیلان

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1396 خرداد 1395 خرداد 1394 اردیبهشت 1392

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 مرداد 1398 شهریور 1398 خرداد 1397 شهریور 1397 خرداد 1396 شهریور 1396 دی 1396 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

خرداد 1397 اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97
مدارس آموزش و پرورش استان گیلان