{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آموزش و پرورش استان گلستان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان گلستان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان گلستان

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

بهمن 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1402 خرداد 1401 اردیبهشت 1398 خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

تیر 1401 مرداد 1400 تیر 1399 تیر 1396 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1402
مدارس آموزش و پرورش استان گلستان