آموزش و پرورش استان گلستان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان گلستان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان گلستان

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

بهمن 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

خرداد 1397 اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97
مدارس آموزش و پرورش استان گلستان