{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آموزش و پرورش استان هرمزگان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان هرمزگان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان هرمزگان

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

اردیبهشت 1392

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1400

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1391
مدارس آموزش و پرورش استان هرمزگان
4_4_4=6 ِ_______________
توسط Angele Abasy در 21 مرداد
لان .................
توسط aila afshar در 21 مرداد
محصوره و شخصیه ، موجبه و سالبه
توسط Fara Karimi در 21 مرداد