{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #نوبت_دوم #هماهنگ_نهم #هماهنگ_ششم #آزمون‌ساز

آموزش و پرورش استان فارس صفحه اختصاصی آموزش و پرورش استان فارس در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان فارس

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

خرداد 1395 اردیبهشت 1392

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1400

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1393 دی 1392

آزمون پیشرفت تحصیلی

آذر 1392

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1401 دی 1400 اردیبهشت 1398 خرداد 1398 اردیبهشت 1397 خرداد 1397 شهریور 1397 خرداد 1396 اردیبهشت 1395 خرداد 1395 تیر 1395

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

اردیبهشت 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون پیشرفت تحصیلی

اسفند 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1400 خرداد 1397

آزمون پیشرفت تحصیلی

آذر 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1400

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون پیشرفت تحصیلی

آذر 1396
مدارس آموزش و پرورش استان فارس
مفرد کلمه ملل چیست ؟؟؟؟؟؟
توسط Mohamad Bobopour در 8 خرداد
حجم منشور یا استوانه‌‌؟
توسط عرفان پوربیرانوند در 8 خرداد
تصمیم گیری چیست؟؟؟؟؟؟؟
توسط علی الکعبی در 8 خرداد
استعمار چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟
توسط علی الکعبی در 8 خرداد