لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در یک میدان اسب سواری 26 سر و 76 پا وجود دارد.در این میدان چند اسب وجود دارد؟

   محمدرضا شهابی نژاد
  25 اردیبهشت 17:41

2 پرسش 14 پاسخ 21 امتیاز
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

در یک میدان اسب سواری 26 سر و 76 پا وجود دارد.در این میدان چند اسب وجود دارد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمدرضا شهابی نژاد
در 26 اردیبهشت 13:48

2 پرسش 14 پاسخ 21 امتیاز

14 انسان و 12 اسب

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   مبینا حسینی
در 26 مرداد 12:51

5 پرسش 105 پاسخ 164 امتیاز

12 اسب و 14 ادم

    احمد خائفی
در 5 خرداد 18:30

0 پرسش 38 پاسخ 35 امتیاز

داداش تو مسئله نوشته 26 تا

   reza jafari
در 4 خرداد 15:32

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

19 اسب وجود دارد

   علیرضا کاوسی
در 29 اردیبهشت 13:15

0 پرسش 13 پاسخ 8 امتیاز

26 اسب دارد......در سوال اومده بود

   zahra Kazemi
در 27 اردیبهشت 17:59

18 پرسش 75 پاسخ 259 امتیاز

14 اسب

   ریباز قربانی
در 26 اردیبهشت 3:03

17 پرسش 12 پاسخ 113 امتیاز

سوالت اشتباه است اگر 76پا وجود داشته باشدباید 19 سر بوجود داشته باشد نه 26 و اگر 26 سر داشته باشیم باید 104پا داشته داشته باشیم

   حسین مهدوی
در 26 اردیبهشت 0:18

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

26 اسب وجود دارد

   sara askari
در 25 اردیبهشت 21:49

11 پرسش 48 پاسخ 101 امتیاز

19 اسب وجود دارد

   پارمیدا سلطانی
در 25 اردیبهشت 20:03

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

45