لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

هر اهرم از چند قسمت تشکیل شده است؟

   علی ربیعی
  24 اسفند 15:22

3 پرسش 21 پاسخ 106 امتیاز
علوم تجربی پنجم دبستان

هر اهرم ازچند قسمت تشکیل شده است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علی ربیعی
در 25 اسفند 11:15

3 پرسش 21 پاسخ 106 امتیاز

از سه قسمت


1)محل وارد شدن نیرو


2)محل قرار گرفتن جسم


3)تکیه گاه

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   هانا تهرانی
در 22 فروردین 20:42

21 پرسش 83 پاسخ 314 امتیاز

سه قسمت
تکیه گاه
نیرو جسم
:)

   
در 25 اسفند 8:25

12 پرسش 20 پاسخ 68 امتیاز

از سه قسمت:
1)تکیه گاه
2)نیروی محرک
3)نیروی مقاوم

   علی جاوید احمدی
در 29 فروردین 16:12

0 پرسش 16 پاسخ 51 امتیاز

هر اهرم از سه قسمت تشکیل شده است:
۱-محل وارد شدن نیرو
۲-محل قرار گرفتن جسم
۳-محل تکیه گاه

   hana salar
در 11 فروردین 12:35

9 پرسش 37 پاسخ 214 امتیاز

سه قسمت .
تکیه گاه - جسم -نیرو

   محمدمهدی پاشاپور
در 5 فروردین 13:48

4 پرسش 36 پاسخ 49 امتیاز

از سه قسمت

1-محل قرار گرفتن جسم {نیرو ی مقاوم {R}}
2- محل وارد شدن نیرو {نیرو ی محرک {E}}
3-تکیه گاه

   حسن محققیان
در 25 اسفند 12:10

2 پرسش 18 پاسخ 45 امتیاز

سه بخش

   باران احمدیان
در 25 اسفند 9:02

0 پرسش 4 پاسخ 3 امتیاز

تکیه گاه
بازوی محرک
بازوی مقاوم

   هیوا راد
در 27 اردیبهشت 18:37

18 پرسش 71 پاسخ 245 امتیاز

سه قسمت
جسم تکیه گاه نیرو

   آیلار رضازاده
در 23 اردیبهشت 17:01

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

۳ قسمت
تکیه گاه
محل واردکردن نیرو
محل قرارگرفتن جسم

   پریزاد غلامی
در 23 اردیبهشت 13:17

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

سه قسمت

تکیه گاه جسم و نیرو

   نازنین سلطان رضایی
در 21 اردیبهشت 19:04

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

3قسمت شامل نیرو / تکیه گاه /جسم

   کیان کاکی صحنه
در 21 اردیبهشت 13:01

1 پرسش 10 پاسخ 40 امتیاز

3قسمت :
محل تکیه گاه
محل قرار گرفتن جسم
محل وارد شدن نیرو

   تن تن تن تن زاده
در 20 اردیبهشت 18:11

1 پرسش 11 پاسخ 15 امتیاز

سه قسمت تکیه گاه - نیرو- جسم

   محمدمهدی ابراهیمی
در 20 اردیبهشت 0:23

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

۳قسمت
نیرو
تکیه گاه
جسم

   محمدرضا فرهادیان
در 14 اردیبهشت 14:15

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

سه قسمت:نیرو،تکیه گاه،جسم

   hanane arbabi
در 8 اردیبهشت 14:08

0 پرسش 13 پاسخ 33 امتیاز

3قسمت

   هانا تهرانی
در 22 فروردین 20:44

21 پرسش 83 پاسخ 314 امتیاز

سه قسمت
تکیه گاه
نیرو جسم
:)

   هانا تهرانی
در 22 فروردین 20:44

21 پرسش 83 پاسخ 314 امتیاز

سه قسمت
تکیه گاه
نیرو جسم
:)

   هانا تهرانی
در 22 فروردین 20:44

21 پرسش 83 پاسخ 314 امتیاز

سه قسمت
تکیه گاه
نیرو جسم
:)

   هانا تهرانی
در 22 فروردین 20:43

21 پرسش 83 پاسخ 314 امتیاز

سه قسمت
تکیه گاه
نیرو جسم
:)

   هانا تهرانی
در 22 فروردین 20:43

21 پرسش 83 پاسخ 314 امتیاز

سه قسمت
تکیه گاه
نیرو جسم
:)

   هانا تهرانی
در 22 فروردین 20:43

21 پرسش 83 پاسخ 314 امتیاز

سه قسمت
تکیه گاه
نیرو جسم
:)

   هانا تهرانی
در 22 فروردین 20:43

21 پرسش 83 پاسخ 314 امتیاز

سه قسمت
تکیه گاه
نیرو جسم
:)

   هانا تهرانی
در 22 فروردین 20:43

21 پرسش 83 پاسخ 314 امتیاز

سه قسمت
تکیه گاه
نیرو جسم
:)

   هانا تهرانی
در 22 فروردین 20:43

21 پرسش 83 پاسخ 314 امتیاز

سه قسمت
تکیه گاه
نیرو جسم
:)

   هانا تهرانی
در 22 فروردین 20:43

21 پرسش 83 پاسخ 314 امتیاز

سه قسمت
تکیه گاه
نیرو جسم
:)

   sadra نورمحمدي
در 22 فروردین 0:05

0 پرسش 7 پاسخ 12 امتیاز

سه قسمت تكيه گاه جسم نيرو

   مبینا عظیمی
در 20 فروردین 15:43

0 پرسش 7 پاسخ 27 امتیاز

ازسه قسمت


1)تکیه گاه

2)محل وارد شدن نیرو

3)محل قرار گرفتن جسم

   امیررضا همتی
در 17 فروردین 16:13

16 پرسش 32 پاسخ 132 امتیاز

۳

   فاطمه ايمانى
در 15 فروردین 15:25

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

ازسه قسمت

   محمدرضا زعفرانیه
در 14 فروردین 19:51

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

از سه قسمت نیرو.تکیه گاه.جسم

   nima .
در 25 اسفند 9:03

1 پرسش 62 پاسخ 55 امتیاز

از سه قسمت : تکیه گاه ، نیروی محرک ، نیروی مقاوم

   امیر علی ایزدی
در 24 اسفند 20:00

0 پرسش 2 پاسخ -2 امتیاز

3قسمت تکیه گاه محل جسم محل نیرو