لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

منظور از تولید ملی در مباحث مربوط به تولید کالا و خدمات چیست؟

   مهدی سالم کار لنگرودی
  18 دی 20:15

26 پرسش 3 پاسخ 137 امتیاز
مدیریت تولید یازدهم دوره دوم متوسطه- فنی حسابداری (خدمات)

آشنایی با تولید و شاخه های مختلف آن و مدیریت موثر بر آنها


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.