{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

حجم این منشور را پیدا کنید.

    اسما پاشایی
  بروزرسانی 3 اسفند 18:44

22 پرسش 195 پاسخ 3.1K امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم ریاضی

قاعده یک منشور سه پهلو مثلث قائم الزاویه‌ای است که ضلع‌های قائمه آن3و4سانتی‌متر طول دارند ارتفاع این منشور 6سانتی‌متر است حجم این منشور را پیدا کنید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.