{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

زهرا 7 سال از برادرش بزرگ‌تر است. اگر زهرا 18 ساله باشد، برادر زهرا چند ساله است؟

    سنا مکرمی
  بروزرسانی 30 فروردین 1:12

1 پرسش 0 پاسخ 614 امتیاز
دبستان دوم ریاضی

زهرا 7 سال از برادرش بزگتر است.اگر زهرا 18 ساله باشد: آ برادر زهرا چند ساله است؟ ب سن آنها روب هم چند سال می شود؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.