{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

فرق سلول عصبی با رشته عصبی چیست؟

    Ahmad DA
  بروزرسانی 17 بهمن 19:54

1 پرسش 0 پاسخ 6 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2)

چرا رشته های عصبی می‌توانند با چندین سلول گیرنده در برخی نقاط بدن ارتباط داشته باشند


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   کهیار یوسفی
  1401/11/18

0 پرسش 129 پاسخ 449 امتیاز

دوست عزیز رشته یا تار عصبی بخشی از یک یاختهٔ عصبی می باشد توجه کنید
1- تعریف رشته یا تار عصبی: رشتۀ یا تار عصبی عبارت است از یک آکسون یا دندریتی بلند که پیام عصبی در آن تنها در یک جهت در جریان است، تار می تواند حسی یا حرکتی باشد
2- علت آنکه رشته یا تار عصبی می تواند چندین سیناپس تشکیل دهد آن است که قادر است که به منشعب شده و شاخه های فرعی از آن جدا گردند میزان این انشعابات در آکسون کم ولی در دندریت بیشتر است از طرفی دیگر هر انشعاب آکسونی می تواند پایانه های آکسونی متعددی داشته باشد که آنها نیز قادر به تشکیل سیناپس های متعدد هستند
► لطفا برای درک عمیق تر مفاهیم فصل مورد نظر، به درسنامهٔ اینجانب در گاما مراجعه فرمایید◄