1398/11/3

برنامه بررسی قالب آدرس پست الکترونیکی و صحت قالب آن

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده یازدهم دوره دوم متوسطه- فنی شبکه و نرم افزار رایانه (صنعت)

مباحث :
پودمان 4: توسعه واسط گرافیکی کاربری
صحت قالب رایانامه
بررسی قالب رایانامه

فعالیت در منزل
برنامهای بنویسید که صحت قالب رایانامه ورودی کاربر را بررسی کند. قالب صحیح یک رایانامه به صورت «پسوند.نام سرور@ نام کاربری» است.


در این برنامه سعی کردیم با استفاده از ساده ترین روش صحت رایانامه ورودی کاربر را بررسی کنیم.
عملکرد برنامه به این شکل است که بابررسی خانه های آرایه با متد LastIndexOf به دنبال قالب رایانامه یعنی «پسوند.نام سرور@ نام کاربری» می گردد و با پیدا کردن «@و .» از صحت رایانامه اطمینان حاصل می کند و آن را با یک MessageBox نشان می دهد.


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : RAR
دانلود : 19
ثبت شده در 3 بهمن 98