1398/11/3

طرح درس روزانه علوم تجربی سوم دبستان | درس 11: بکارید و ببینید

علوم تجربی سوم دبستان

اهداف رفتاری:
1- دانش آموزان بتوانند انواع ریشه گیاهان را نام ببرند. (شناختی ، دانش)
2- دانش آموزان بتوانند گیاهانی که ریشه راست و افشان دارند ، را نام ببرند. (شناختی ، دانش)
3- دانش آموزان بتوانند گیاهانی که ریشه آن ها خوراکی است ، را نام ببرند. (شناختی ، دانش )
4- دانش آموزان در کلاس با مشاهده گیاهان گوناگونی ریشه را تشخیص دهند. (شناختی ، تمیز دادن)
5- دانش آموزان بتوانند ریشه راست را از افشان تمیز دهند. (شناختی، درک وفهم)
6- دانش آموزان در گروه به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و هماهنگ با یکدیگر فعالیت کنند. ( نگرشی ، مهارتی )

این طرح درس در 3 صفحه تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.


برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : DOCX
دانلود : 3
ثبت شده در 3 بهمن 98