1399/3/3

نکات آموزشی و روش تدریس علوم تجربی سوم دبستان | درس 10: نیرو همه جا (2)

علوم تجربی سوم دبستان

اهداف و پیامدهای این درس: دانش آموزان ...

1 . تأثیر نیروی کشش زمین را در یک یا دو مورد از کارهای روزمره و عادی توضیح دهند و برای کاربرد اهرم در زندگی روزمره یک مثال عادی و رایج بزنند.

2 . تأثیر نیروی کشش زمین را در یک یا دو مورد از کارهای روزمره و غیرآشنا توضیح دهند و برای کاربرد اهرم در زندگی روزمره یک یا دو مثال غیر رایج بزنند.

3. برای تأثیر نیروی کشش زمین یک یا دو مثال خلاقانه و تخیلی بزنند. و برای کاربرد اهرم در زندگی یک مثال خلاقانه بزنند.

این فایل در 7 صفحه تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.


برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : DOCX
دانلود : 0
ثبت شده در 3 خرداد 99