1398/9/29

جزوه آموزشی قرابت های معنایی درس به درس فارسی (1) دهم

فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

مباحث :
ستایش: به نام کردگار
فصل 1: ادبیات تعلیمی
درس 1: چشمه
درس 2: از آموختن، ننگ مدار
فصل 2: ادبیات پایداری
درس 3: پاسداری از حقیقت
درس 4: درس آزاد
درس 5: بیداد ظالمان
فصل 3: ادبیات غنایی
درس 6: مهر و وفا
درس 7: جمال و کمال
فصل 4: ادبیات سفر و زندگی
درس 8: سفر به بصره
درس 9: کلاس نقاشی
فصل 5: ادبیات انقلاب اسلامی
درس 10: دریادلان صف شکن
درس 11: خاک آزادگان
فصل 6: ادبیات حماسی
درس 12: رستم و اشکبوس
درس 13: گرد آفرید
فصل 7: ادبیات داستانی
درس 14: طوطی و بقال
درس 15: درس آزاد
درس 16: خسرو
فصل 8: ادبیات جهان
درس 17: سپیده دم
درس 18: عظمت نگاه
نیایش: الهی


برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 8
فرمت فایل : PDF
دانلود : 14
ثبت شده در 29 آذر 98